Cân điện tử 3 kg HAW

Liên hệ: 0933 535 481

Model: HAW

Sai số: 0.1g

Loại sản phẩm: Cân Bàn Điện Tử 3kg

Dòng sản phẩm: Cân bàn mini điện tử

Mức cân: Cân điện tử 3kg