Đầu cân điện tử DIGI 28SS (Japan)

Liên hệ: 0933 535 481