Máy nén LPG 50m3/h

Liên hệ: 0933 535 481

Thích hợp để làm việc trong kho LPG lớn, vừa và nhỏ, trạm vận chuyển và phân phối, trạm nạp chai, trạm khí hoá, trạm trộn khí và tải trọng xe tải và có chức năng tải của xe tải, bốc xếp, vận chuyển, chai, xử lý chất thải và tái chế chất thải khí và cũng có thể được sử dụng trong các quá trình của các ngành công nghiệp khác.